منتظران حضرت

اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه

انبیا

هدایت بشر با صد و بیست و چهار هزار پیامبر الهی 

خداوند برای ارشاد و هدایت مردم، 124هزار پیامبر فرستاده است. در این مورد، پیامبر(ص) فرمود: « ... خداوند 124هزار پیغمبر فرستاد. من از همه‌ی آنان گرامی‌تر و مقرّب‌تر هستم. خداوند 124هزار، وصّی آفرید. نزد خداوند، حضرت علی(ع) از میان آن ها برتر و گرامی‌تر از همه ی آن ها است. از 124هزار پیامبر، تعداد 313نفر پیامبر مُرسَل هستند و 124 کتاب آسمانی بر آنان نازل شده است.»

 • Image

پرسش هایی از پیامبر اسلام حضرت محمد(ص)

از حضرت محمّد(ص) ابوذر پرسید: یا رسول اللَّه، تعداد پیامبران چند نفرند؟!.

حضرت محمّد(ص) فرمود: اى ابوذر!  124هزار نفر،

ابوذر پرسید: چند نفراز میان آن ها پیامبران مرسلند؟.

حضرت محمّد(ص) فرمود: 313 نفر.

ابوذر پرسید: نخستین پیامبر كیست؟.

حضرت محمّد(ص) فرمود: حضرت آدم(ع)،

ابوذر پرسید: آیا او هم از پیامبران مرسل بود؟.

حضرت محمّد(ص) فرمود: آرى، خداوند او را با قدرت خود آفرید و روح خود را در آن دمید. 

  4 پیامبر سریانى* 

حضرت محمّد(ص) فرمود: اى ابو ذر! چهار تن از پیامبران سریانى بودند: 

1.   حضرت آدم(ع)،

2.   حضرت نوح(ع)،

3.   حضرت شیث(ع) و

4.   حضرت اُخنُوخ(ع).**

   * زبانی که تورات به آن نازل شد.

** حضرت ادریس(ع) نخستین كسى كه با قلم نوشت.

   4 پیامبر عرب

حضرت محمّد(ص) فرمود: اى ابو ذر! چهار تن از پیامبران، عرب بودند: 

1.   حضرت هود(ع)،

2.   حضرت صالح(ع)،

3.   حضرت شعیب(ع) و

4.   پیامبر تو حضرت محمّد(ص).

  نخستین و آخرین پیامبر بنى اسرائیل

حضرت محمّد(ص) فرمود: اى ابو ذر! نخستین پیامبر بنى اسرائیل (از 600 پیامبر آن ها) حضرت موسى(ع) و آخرین آن ها حضرت عیسى(ع) بود.   

104 کتاب آسمانی

 ابوذر پرسید: یا رسول اللَّه(ص)  خداوند چند كتاب فرستاده است؟.

حضرت محمّد(ص) فرمود: 104 كتاب؛ كتاب تورات، كتاب انجیل، كتاب زبور، كتاب قرآن، 50صحیفه بر حضرت شیث(ع)، 30هزار صحیفه بر حضرت ادریس(ع) و 20صحیفه بر حضرت ابراهیم(ع) فرستاد.

   صُحُف حضرت ابراهیم(ع)

 ابوذر پرسید: یا رسول اللَّه(ص)  صحف حضرت ابراهیم (ع) چه بود؟.

حضرت محمّد(ص) فرمود: صحف حضرت ابراهیم (ع) همه پندهایى از جانب خداوند بود. از جمله در آن آمده است: ... اى پادشاه مبتلاى مغرور، من تو را مبعوث نكرده‏ام كه دنیا را جمع كنى، ولى تو را مبعوث كرده‏ام كه دعاى مظلوم را از من بگردانى، چون من آن را ردّ نمى‏كنم اگر چه كافر باشد.

 شخص عاقل باید تا وقتى كه مغلوب عقل خود نشده، اوقات خود را چنین قسمت كند:

 1.   بخشى كه در آن خود را حساب كند، و

2.   بخشى كه در آن با خداوند خود مناجات كند و  

3.   بخشى كه در آن به آفرینش پروردگار بیندیشد، و

4.   بخشى كه در آن به لذّت بردن از حلال اختصاص دهد،این ساعت كمك ساعت های دیگر است. دل‏ها را خرّم و آسوده و شاد می گرداند.

 عاقل باید به زمان خود آگاهی داشته باشد. به كار خود بپردازد. زبان خود را حفظ نماید. هر كس سخن خود را عمل خود به شمار آورد، سخنش كم ‏شود مگر در چیزهایى كه براى او مهمّ است.  

عاقل باید در جست و جوی سه چیز باشد:  

 1.   تأمین زندگى،     

2.   توشه‏گیرى براى معاد و

3.   لذت بردن از راه غیر حرام.  

فرازی از تورات

 ابوذر پرسید: یا رسول اللَّه(ص)  در صُحُف موسى چه بود؟.

حضرت محمّد(ص) فرمود: تورات به زبان عبرى بود. در آن آمده است: تعجب مى‏كنم از؛ 

 •      كسى كه یقین به مرگ دارد چگونه شاد مى‏شود؟.

 •        كسى كه یقین به آتش جهنّم دارد چگونه مى‏خندد؟.

 •        كسى كه یقین به حساب دارد چگونه عمل نمى‏كند؟

 •        كسى كه ایمان به قضا و قدر دارد چگونه خود را به زحمت مى‏اندازد؟.

 •        كسى كه دنیا و دگرگونى آن را مى‏بیند چگونه به آن اطمینان مى‏كند؟.

 فرازهایی از صحف حضرت ابراهیم (ع) و حضرت موسى (ع)

 ابوذر پرسید: یا رسول اللَّه(ص) در دست ما چیزى از آن چه خداوند از صحف ابراهیم و موسى بر تو نازل كرده وجود دارد؟.

حضرت محمّد(ص) فرمود: ... اى ابو ذر! بخوان؛ « ... همانا رستگار شد كسى كه خود را پاك كرد و نام پروردگارش را یاد كرد و نماز خواند، بلكه شما زندگى دنیا را ترجیح مى‏دهید در حالى كه آخرت بهتر و پایدارتر است، همانا این در صحف نخستین است، صحف ابراهیم و موسى.»

 انبیاء الهی(ع) در قرآن مجید

تنها اسامی این انبیاء الهی(ع) در قرآن مجید آمده است که عبارتند از:

1. حضرت آدم(ع)، 2. حضرت نوح(ع)، 3. حضرت ادریس(ع)، 4.حضرت ابراهیم(ع)، 5. حضرت اسحاق(ع)، 6.حضرت اسماعیل‌(ع)، 7.حضرت یعقوب(ع)،  8. حضرت یوسف(ع)، 9. حضرت لوط(ع)، 10. حضرت هود(ع)، 11. حضرت صالح(ع)، 12. حضرت شعیب(ع)، 13. حضرت موسی(ع)، 14.حضرت هارون(ع)، 15. حضرت داود(ع)، 16. حضرت سلیمان(ع)، 17. حضرت ایوب(ع)، 18. حضرت ذوالکفل(ع)، 19. حضرت یونس(ع)، 20. حضرت الیاس (ع)، 21. حضرت الیسع(ع)، 22. حضرت زکریا(ع)، 23. حضرت یحیی(ع)، 24. حضرت عُزیر(ع)، 25. حضرت عیسی(ع) و 26. حضرت رسول اکرم، پیامبر اسلام، محمّد (صَلّی الله عَلیه وَ آلِهِ وَ سَلّم). دیگر بعد از آن حضرت(ص) هیچ پیغمبرى نیامده و نخواهد آمد.

 پیامبران اولوا العزم پنج نفرند: 

 1. حضرت نوح(ع)
 2. حضرت ابراهیم(ع)
 3. حضرت موسى(ع)
 4. حضرت عیسى(ع) و
 5. حضرت رسول اکرم محمّد(ص).

 اولوا العزم کیست؟.

 مقصود از اولوا العزم آن گروه از پیامبران است كه صاحب شریعت بوده، و شریعت پیشین را با ظهور خود نسخ كرده اند ـ و نخستین آنان نوح، سپس ابراهیم، و موسى و عیسى آن گاه پیامبر اكرم (صلى الله علیه و آله و سلّم) مى باشند و همه ى آنان سروران پیامبران بودند كه آسیاب رسالت بر محور  وجود آنان مى گردید. پیامبرانى كه در راه تبلیغ بسان كوه ایستاده و در برابر حوادث سخت، لغزش و هراسى به خود راه نداده اند. در رأس آنان همان پیامبران صاحب شریعت یعنى نوح و ابراهیم و موسى و عیسى و پیامبر اسلام بوده اند.  آنان در راه تبلیغ آیین الهى برد بارى بیشترى داشته و با وجود تكذیب و آزار مخالفان بسان كوه استوار بوده اند.

  منابع:

1.     مجمع البیان /ج5 /ص 194.

2.     تفسیر برهان /ج4 /ص 179.

3.     خصال /ترجمه یعقوب جعفرى‏ /نسیم كوثر /قم‏ /1382‏ /چاپ 1 ‏/ص: 229. 

4.     الفین /ترجمه جعفر وجدانى‏ /سعدى و محمودى‏ /تهران‏ /چاپ 1 /ص 1013. 

5.     امالى شیخ صدوق /ترجمه محمد باقر كمره‏اى‏ /اسلامیه‏ /تهران‏ /1376/چاپ 6 /ص 236.

6.     بحار الانوار /ترجمه موسى خسروى/ترجمه جلد هفتم /اسلامیه‏ /تهران‏ /1363 /چاپ2‏ /ص 6.

             طبقه بندی: انبیاء،
[ پنجشنبه 26 آبان 1390 ] [ 12:19 ب.ظ ] [ منتظران حضرت ] [ نظرات() ]

اسامی 124000 پیامبر

در بحار الانوار روایاتی نقل شده است كه تعداد پیامبران را 124 هزار نفر ذكر كرده است . شماری از این روایات عبارت است از: 
1 . حضرت رسول می‏فرماید: «خداوند 124 هزار پیامبر آفریده و من گرامی‏ترین آنان نزد خداوند هستم . . . و 124 هزار وصی آفریده كه علی (علیه السلام) گرامی‏ترین آن‏ها نزد خداوند و بهترین ایشان است .» (27) 
2 . امام زین العابدین (علیه السلام) فرمود: «هر كس دوست دارد 124 هزار پیامبر با او مصافحه كنند، امام حسین (علیه السلام) رادر نیمه شعبان زیارت كند; چرا كه ارواح پیامبران از خداوند برای زیارت حضرتش اذن می‏گیرند و به آنان اجازه داده می‏شود و پنج نفر از ایشان اولوالعزم هستند» . (28) 
3 . ابوذر (ره) از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سؤال كرد: پیامبران چند نفرند؟ حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «124 هزار پیامبر . . . .» (29) 
4 . شیخ صدوق (ره) در كتاب اعتقادات می‏فرماید: «عقیده ما (شیعه امامیه) در تعداد انبیا این است كه آنان 124 هزار نفرند و هر كدامشان وصی‏ای دارند .» (30) 
مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر «المیزان‏» ، بعد از ذكر روایت ابوذر (ره) در تعداد انبیا، می‏فرماید: «قسمت اول این حدیث كه مشتمل بر تعداد پیامبران است، از مشهورات است كه شیعه و سنی در كتبشان نقل كرده‏اند . صدوق در «خصال‏» و «امالی‏» از حضرت رضا (علیه السلام) از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و از زید بن علی از اجدادش از امیرالمؤمنین (علیه السلام) و ابن قولویه در «كامل الزیارة‏» و سید در «اقبال‏» از امام سجاد (علیه السلام) و در «بصایر الدرجات‏» از امام‏باقر (علیه السلام) روایت كرده‏اند . (31) 
از سوی دیگر انس بن مالك از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین روایت كرده است كه: «من به دنبال هشتاد هزار پیامبر مبعوث شده‏ام كه چهار هزار نفر آنان از بنی اسرائیل بودند» . برخی این روایت را چنان توجیه كرده‏اند كه روایت در صدد حصر تعداد پیامبران نیست و تنها بزرگان انبیا را ذكر فرموده است . 
بنابراین، منشا شهرت چنین تعدادی روایات یاد شده است . در منابع موجود نام تعداد بسیار اندكی از پیامبران به چشم می‏خورد . شماری از علل این مساله عبارت است از: 
1 . اكثر انبیا شریعت مستقل نداشتند و به شریعت پیامبر دیگر دعوت می‏كردند; مثل حضرت لوط در زمان حضرت ابراهیم . این پیامبران خودشان به طور مستقیم از خداوند وحی دریافت می‏كردند; ولی از سوی وی مامور به شریعت پیامبر دیگری بودند . 
2 . بسیاری از انبیا معروف نبودند و براساس روایات، بر یك شهر یا روستا و یا یك خانواده مبعوث شدند . 
اسامی پیامبرانی كه در قرآن آمده است، عبارتند از: آدم، نوح، ادریس، هود، صالح، ابراهیم، لوط، اسماعیل، یسع، ذوالكفل، الیاس، یونس، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، موسی، هارون، داوود، سلیمان، ایوب، زكریا، یحیی، اسماعیل صادق‏الوعد، عیسی و محمد (صلی الله علیه و آله و سلم). افزون بر این، در قرآن گاه به نام‏هایی برمی‏خوریم كه پیامبریشان محل بحث است; مانند ذی‏القرنین، عمران پدر مریم و عزیر . 
برخی آیات نیز اوصاف پیامبری را ذكر كرده و نامش را نیاورده‏اند; مثل آیات 243 و 246 بقره كه به ترتیب در مورد حزقیل و اشموئیل است‏یا آیه 259 بقره كه در مورد ارمیا یا عزیر می‏باشد . همچنین آیه 65 كه در مورد خضر است; اگر چه پیامبری جناب خضر محل بحث است . (32) 
در روایات نیز نام برخی انبیا آمده است: همچون اشعیا; حیقوق یا حبقوق، دانیال، جرجیس و حنظله و خالد . (33) 
حكمت اعطای معجزه اقتضا می‏كند كه به همه پیامبران معجزه اعطا شود .

پی نوشت

27 . بحارالانوار، مجلسی، ج‏11، ص‏30 . 
28 . همان، ص‏58 . 
29 . همان، ص‏32 . 
30 . همان، ص‏28 . 
31 . المیزان، ج‏2، ص‏144 .
32 . المیزان، ج 2، ص 140 . 
33 . بحارالانوار، ج‏12و14 .

 

 در بحار الانوار روایاتی نقل شده است كه تعداد پیامبران را 124 هزار نفر ذكر كرده است . شماری از این روایات عبارت است از: 
1 . حضرت رسول می‏فرماید: «خداوند 124 هزار پیامبر آفریده و من گرامی‏ترین آنان نزد خداوند هستم ... و 124 هزار وصی آفریده كه علی (علیه السلام) گرامی‏ترین آن‏ها نزد خداوند و بهترین ایشان است .» 2 . ابوذر (ره) از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سؤال كرد: پیامبران چند نفرند؟ حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «124 هزار پیامبر . . . .» (همان، ص‏32) 
3 . شیخ صدوق (ره) در كتاب اعتقادات می‏فرماید: «عقیده ما (شیعه امامیه) در تعداد انبیا این است كه آنان 124 هزار نفرند و هر كدامشان وصیی دارند .» (همان، ص‏28) 
بنابراین، منشا شهرت چنین تعدادی، روایات یاد شده است.
ج: در منابع موجود نام تعداد بسیار اندكی از پیامبران به چشم می‏خورد . شماری از علل این مساله عبارت است از: 
1 . اكثر انبیا شریعت مستقل نداشتند و به شریعت پیامبر دیگر دعوت می‏كردند; مثل حضرت لوط در زمان حضرت ابراهیم . این پیامبران خودشان به طور مستقیم از خداوند وحی دریافت می‏كردند; ولی از سوی وی مامور به شریعت پیامبر دیگری بودند . 
2 . بسیاری از انبیا معروف نبوده‌اند و براساس روایات، بر یك شهر یا روستا و یا یك خانواده مبعوث شده‌اند . 
اسامی پیامبرانی كه در قرآن آمده است، عبارتند از: آدم، نوح، ادریس، هود، صالح، ابراهیم، لوط، اسماعیل، یسع، ذوالكفل، الیاس، یونس، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، موسی، هارون، داوود، سلیمان، ایوب، زكریا، یحیی، اسماعیل صادق‏الوعد، عیسی و محمد (صلی الله علیه و آله و سلم). افزون بر این، در قرآن گاه به نام‏هایی برمی‏خوریم كه پیامبری‌شان محل بحث است; مانند ذی‏القرنین، عمران پدر مریم و عُزَیْر . 
برخی آیات نیز اوصاف پیامبری را ذكر كرده و نامش را نیاورده‏اند; مثل آیات 243 و 246 بقره كه به ترتیب در مورد حِزْقیل و اشموئیل است‏یا آیه 259 بقره كه در مورد اِرْمیا یا عزیر می‏باشد . همچنین آیه 65 كه در مورد خضر است; اگر چه پیامبری جناب خضر محل بحث است . (المیزان، ج 2، ص 140) 


ادامه مطلبطبقه بندی: انبیاء،
[ یکشنبه 22 آبان 1390 ] [ 12:23 ب.ظ ] [ منتظران حضرت ] [ نظرات() ]

۱۲ ماه رمضان سالروز نزول زبور

چگونه «زبور» بر حضرت داوود (ع) نازل شد


زبور" نام كتاب آسمان حضرت داوود (ع) است كه نام آن در آیة ۱۶۳ سورة نسأ و ۱۰۶ انبیا و ۵۵ بنی‌اسرائیل آمده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، بنا به نقل ابن كثیر، كتاب شریف «زبور» در دوازدهم ماه مبارك رمضان بر حضرت «داوود نبی (ع) » نازل گردید.

حضرت داوود (ع) از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل است و در نبرد میان طالوت و جالوت، با این كه خردسالی بیش نبود، به میدان رفت و جالوت ستمگر را به هلاكت رسانید و سال‌های بعد به پیامبری و پادشاهی بنی اسرائیل نایل شد.

ابن كثیر نقل كرده كه كتاب شریف «زبور»، پس از چهار صد و هشتاد و دو سال از نزول كتاب شریف «تورات» بر حضرت موسی (ع)، بر حضرت داوود نبی (ع) نازل گردید.

شایان ذكر است برای زبور چند معنا بیان كرده‌اند كه از آن جمله است: الف. هر كتابی كه دارای نوشته‌ای محكم باشد؛ ب. هر كتاب آسمانی كه وقوف و احاطه بر آن دشوار باشد؛ ج. نام كتابی است كه فقط دارای احكام عقلی باشد و از احكام شرعی سخن نگوید.

از آن جا كه در حال حاضر، اثری از «زبور» حضرت داوود (ع) در میان نیست البته به جز كتابی كه هم اكنون در انجیل وجود دارد به نام «زبور» یا «مزامیر» خوانده می‌شود و به داوود (ع) نسبت داده شده است كه بر اثر تحریف انجیل نمی‌توان زبور موجود در آن را به پیامبر الهی نسبت داد به همین جهت نمی‌توان دربارة علت نام‌گذاری آن نظر قطعی داد.

البته با توجه به معنای لغوی كه اهل لغت برای زبور ذكر كرده‌اند، ممكن است چنین نتیجه گرفت از آن جا كه كتاب حضرت داوود (ع) دارای متنی مستحكم و دشوار بوده و دارای احكام شرعی هم نبوده است و در آن به احكام و مسائلی عقلی پرداخته شده بود، «زبور» نامیده شده است.

منبع:
۱-مفردات الفاظ قرآن، راغب اصفهانی، ص ۳۷۷، نشر دارالقلم، دمشق
۲-قصص قرآن، صدرالدین بلاغی، ص ۳۷۴ و ۳۷۵، نشر امیركبیر
۳-سیمای الگویی پیامبران در قرآن كریم، عین الله ارشادی
طبقه بندی: انبیاء،
[ دوشنبه 31 تیر 1392 ] [ 01:43 ق.ظ ] [ منتظران حضرت ] [ نظرات() ]

ماجرای جوشیدن قطره خون حضرت یحیى چه بود؟+عكس

امروز نهم رمضان برابر است با روز شهادت حضرت یحیی(ع)؛

ماجرای جوشیدن قطره خون حضرت یحیى چه بود؟+عكس

وقتی كه سر مقدس یحیی (علیه‌السلام) را از بدن جدا كردند، قطره‌ای از خونش به زمین ریخت و هر چه خاك بر روی آن ریختند، خون در حال جوشش از میان خاك بیرون می‌آمد و تلی از خاك به وجود آمد، ولی خون از جوشش نیفتاد و تلی سرخ دیده می‌شد.
به گزارش سرویس اندیشه پایگاه اطلاع رسانی حج، میلاد حضرت یحیى بن زكریا (علیه السلام) كه خداوند متعال بشارت تولد او را به زكریا (علیه السلام) داده بود. خداوند در قرآن مجید مى فرماید: «یا زَكَریا إنّا نُبَشِّرُكَ بِغُلام اسمُهُ یَحیى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمیّا»
یعنى: «اى زكریا همانا ما بشارت مى دهیم تو را به فرزندى كه نامش یحیى است كه قرار ندادیم پیش از این براى او همنامى»

زكریا عرض كرد: پروردگارا چگونه براى من فرزندى مى باشد در حالى كه زنم نازا است و خودم هم به منتهاى درجه پیرى رسیده ام.

خداوند فرمود: همین طور است، ولى آن كار براى ما آسان است زیرا ما تو را خلق كردیم در حالیكه هیچ نبودى، عرض كرد: پروردگارا نشانه اى برایم قرار ده، خداوند فرمود: نشانه تو این است كه سه شبانه روز با مردم حرف نزنى، و خداوند یحیى را به زكریا عنایت نمود.

حضرت یحیی بن زكریا (ع) یكی از پیامبران بنی اسرائیل است كه نام مباركش پنج بار در قرآن آمده است.

زندگی نامه اجمالی حضرت یحیی

حضرت زكریا (ع) با بانویی به نام ایشاع یا (حنانه) خاله حضرت مریم (ع) ازدواج كرد. سالها گذشت و هر دو به سن پیری رسیدند ولی دارای فرزند نشدند. سرانجام زكریا (ع) در كنار محراب مریم (ع) غذاها و میوه‎های بهشتی دید، دریافت كه باید امیدوار به خدا بود، با این كه ۱۲۰ سال از عمرش گذشته بود و همسرش ۹۸ سال داشت از درگاه خداوند تقاضای داشتن فرزند كرد. سرانجام فرشتگان به او بشارت دادند كه خداوند پسری به نام یحیی (ع) به تو عطا خواهد كرد، و چنین نامی تاكنون كسی نداشته است. سرانجام حضرت یحیی پس از سی سال زندگانی شهید شد.

ادامه مطلبطبقه بندی: قرآن کریم، انبیاء،
[ پنجشنبه 27 تیر 1392 ] [ 01:09 ب.ظ ] [ منتظران حضرت ] [ نظرات() ]

.: تعداد کل صفحات 2 :. [ 1 ] [ 2 ]

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو