احادیثی چند ، من باب اجل و مرگ برگرفته از بیانات گوهربار پیامبر نور و رحمت ( نهج الفصاحه ) :

1. حقیقتا قبض روح کردن فرشته ی مرگ از هزار ضربه ی شمشیر سخت تر است !!
2. اسان ترین لحظات مرگ مانند صد ضربه ی شمشیر است !!!
3. زمین هر روز هفتاد بار فریاد میزند : که ای انسان ! هر چه میخواهیدو دوست دارید بخورید ولی به خدا قسم گوشت و پوست شما را خواهم خورد !!!

4. اگر حیوانات از مرگ مانند انسان ها اگاهی داشتند شما انسان ها گوشت چربی دار نمیخوردید ، زیرا یاد مرگ ، حیوانات را نیز لاغر و ضعیف میکرد ....!
5. هیچ یک از شما نباید به خاطر سختی هائی که به او رسیده ارزوی مرگ کند ، زیرا سختی مرگ بسیار بالاتر از سختی های دنیاست !
6. مرگ برای هر مرد و زن ( مؤمنی ) کفّاره است ، ( فشار وسختی مرگ کفّاره ی گناهان است ) .
7. اگر به مرگ و راه او نگاه کنید ، ارزو کردن و خوشحالی نسبت به او را دشمن خواهید داشت ، ( یعنی ارزو میکردیم اصلا نمیمردیم ! )

8. هرگز ارزوی مرگ نکنید زیرا از ان خبر ندارید و اگر از ان مطّلع بودید ، قطعا ارزو میکردید که همیشه در دنیا بمانید !


من که طاقت سکرات موت رو ندارم ، یا امام رضا خودت گفتی میای اقا ...........