منتظران حضرت

اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه

خدیجه(س) در چشم و زبان محمد(ص)

خدیجه(س) در چشم و زبان محمد(ص)

حضرت خدیجه(س)

از رسول اكرم(ص) احادیث فراوان در مناقب حضرت خدیجه(س) رسیده است، كه به گوشه ای از آنها اشاره می كنیم:

1. هر روز خداوند، چندین بار با وجود خدیجه بر فرشتگان مباهات می كند.

2. او به من ایمان آورد، هنگامی كه دیگران به من كفر می ورزیدند، او مرا تصدیق نمود، هنگامی كه دیگران انكار می كردند، او همة ثروتش را در اختیار من قرار داد هنگامی كه دیگران دریغ می ورزیدند. خداوند منّان از او به من فرزند عنایت كرد ولی دیگران را محروم ساخت.

3. بهترین بانوان عالمیان عبارتند از : مریم دخت عمران، آسیه دخت مزاحم، خدیجه دخت خویلد و فاطمه دخت محمد.

4. برترین بانوان بهشت عبارتند از: خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمد، مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم همسر فرعون.

5. چهار بانو هستند كه بانوی بانوان بهشتی اند و آنها عبارتند از: مریم، خدیجه، آسیه و فاطمه.

6. در میان بانوان عالم تنها چهار بانو به حد اعلای كمال رسیده اند و آنها عبارتند از : مریم ، خدیجه ، آسیه و فاطمه.

7. خدیجه پیش از همه بانوان عالم، به ایمان به خدا و رسول خدا سبقت گرفت.

نه، هرگز خداوند بهتر از خدیجه را به جای او جایگزین نكرد

8. دیگر كجا همانند خدیجه یافت می شود كه مرا تصدیق نمود، هنگامی كه دیگران تكذیب می كردند، و در پیشرفت دین خدا یار و مددكار من بود و ثروتش را در این راه هزینه كرد.

9. بهشت به چهار بانو مشتاق است و آنها عبارتند از : مریم، خدیجه، فاطمه و آسیه.

10. خدیجه بهترین امّهات مؤمنین و برترین آنها و بانوی بانوان عالمیان است.

11. محبت خدیجه را خداوند در دل من قرار داده بود.

12. من او را از اعماق دل دوست داشتم.

13. من دوستداران خدیجه را نیز دوست می دارم.

14. هرگز خدای متعال همسری بهتر از خدیجه به من عطا نكرد.

15. نه، هرگز خداوند بهتر از خدیجه را به جای او جایگزین نكرد.

16. من كارفرمایی ندیدم كه نسبت به كارگزارانش از خدیجه بهتر و حق شناس تر باشد.

17. هیج ثروتی همانند مال خدیجه مرا سود نبخشید.

18. خداوند از میان زنان چهار بانو برگزید : مریم، آسیه، خدیجه و فاطمه.

19. خداوند علی، حسن، حسین، حمزه، جعفر، فاطمه، و خدیجه را بر جهانیان برگزید.

20. خطاب به عایشه: از خدیجه اینگونه سخن مگو، او نخستین بانویی بود كه به من ایمان آورد، او برای من فرزند آورد و تو محروم شدی.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بحار

تهیه : گروه دین و اندیشه _شکوری سایت تیبان[ چهارشنبه 19 مرداد 1390 ] [ 11:56 ق.ظ ] [ منتظران حضرت ] [ نظرات() ]

خدیجه(س) در چشم و زبان محمد(ص)

خدیجه(س) در چشم و زبان محمد(ص)

حضرت خدیجه(س)

از رسول اكرم(ص) احادیث فراوان در مناقب حضرت خدیجه(س) رسیده است، كه به گوشه ای از آنها اشاره می كنیم:

1. هر روز خداوند، چندین بار با وجود خدیجه بر فرشتگان مباهات می كند.

2. او به من ایمان آورد، هنگامی كه دیگران به من كفر می ورزیدند، او مرا تصدیق نمود، هنگامی كه دیگران انكار می كردند، او همة ثروتش را در اختیار من قرار داد هنگامی كه دیگران دریغ می ورزیدند. خداوند منّان از او به من فرزند عنایت كرد ولی دیگران را محروم ساخت.

3. بهترین بانوان عالمیان عبارتند از : مریم دخت عمران، آسیه دخت مزاحم، خدیجه دخت خویلد و فاطمه دخت محمد.

4. برترین بانوان بهشت عبارتند از: خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمد، مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم همسر فرعون.

5. چهار بانو هستند كه بانوی بانوان بهشتی اند و آنها عبارتند از: مریم، خدیجه، آسیه و فاطمه.

6. در میان بانوان عالم تنها چهار بانو به حد اعلای كمال رسیده اند و آنها عبارتند از : مریم ، خدیجه ، آسیه و فاطمه.

7. خدیجه پیش از همه بانوان عالم، به ایمان به خدا و رسول خدا سبقت گرفت.

نه، هرگز خداوند بهتر از خدیجه را به جای او جایگزین نكرد

8. دیگر كجا همانند خدیجه یافت می شود كه مرا تصدیق نمود، هنگامی كه دیگران تكذیب می كردند، و در پیشرفت دین خدا یار و مددكار من بود و ثروتش را در این راه هزینه كرد.

9. بهشت به چهار بانو مشتاق است و آنها عبارتند از : مریم، خدیجه، فاطمه و آسیه.

10. خدیجه بهترین امّهات مؤمنین و برترین آنها و بانوی بانوان عالمیان است.

11. محبت خدیجه را خداوند در دل من قرار داده بود.

12. من او را از اعماق دل دوست داشتم.

13. من دوستداران خدیجه را نیز دوست می دارم.

14. هرگز خدای متعال همسری بهتر از خدیجه به من عطا نكرد.

15. نه، هرگز خداوند بهتر از خدیجه را به جای او جایگزین نكرد.

16. من كارفرمایی ندیدم كه نسبت به كارگزارانش از خدیجه بهتر و حق شناس تر باشد.

17. هیج ثروتی همانند مال خدیجه مرا سود نبخشید.

18. خداوند از میان زنان چهار بانو برگزید : مریم، آسیه، خدیجه و فاطمه.

19. خداوند علی، حسن، حسین، حمزه، جعفر، فاطمه، و خدیجه را بر جهانیان برگزید.

20. خطاب به عایشه: از خدیجه اینگونه سخن مگو، او نخستین بانویی بود كه به من ایمان آورد، او برای من فرزند آورد و تو محروم شدی.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بحار

تهیه : گروه دین و اندیشه _شکوری سایت تیبان[ چهارشنبه 19 مرداد 1390 ] [ 11:56 ق.ظ ] [ منتظران حضرت ] [ نظرات() ]

خدیجه(س) در چشم و زبان محمد(ص)

خدیجه(س) در چشم و زبان محمد(ص)

حضرت خدیجه(س)

از رسول اكرم(ص) احادیث فراوان در مناقب حضرت خدیجه(س) رسیده است، كه به گوشه ای از آنها اشاره می كنیم:

1. هر روز خداوند، چندین بار با وجود خدیجه بر فرشتگان مباهات می كند.

2. او به من ایمان آورد، هنگامی كه دیگران به من كفر می ورزیدند، او مرا تصدیق نمود، هنگامی كه دیگران انكار می كردند، او همة ثروتش را در اختیار من قرار داد هنگامی كه دیگران دریغ می ورزیدند. خداوند منّان از او به من فرزند عنایت كرد ولی دیگران را محروم ساخت.

3. بهترین بانوان عالمیان عبارتند از : مریم دخت عمران، آسیه دخت مزاحم، خدیجه دخت خویلد و فاطمه دخت محمد.

4. برترین بانوان بهشت عبارتند از: خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمد، مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم همسر فرعون.

5. چهار بانو هستند كه بانوی بانوان بهشتی اند و آنها عبارتند از: مریم، خدیجه، آسیه و فاطمه.

6. در میان بانوان عالم تنها چهار بانو به حد اعلای كمال رسیده اند و آنها عبارتند از : مریم ، خدیجه ، آسیه و فاطمه.

7. خدیجه پیش از همه بانوان عالم، به ایمان به خدا و رسول خدا سبقت گرفت.

نه، هرگز خداوند بهتر از خدیجه را به جای او جایگزین نكرد

8. دیگر كجا همانند خدیجه یافت می شود كه مرا تصدیق نمود، هنگامی كه دیگران تكذیب می كردند، و در پیشرفت دین خدا یار و مددكار من بود و ثروتش را در این راه هزینه كرد.

9. بهشت به چهار بانو مشتاق است و آنها عبارتند از : مریم، خدیجه، فاطمه و آسیه.

10. خدیجه بهترین امّهات مؤمنین و برترین آنها و بانوی بانوان عالمیان است.

11. محبت خدیجه را خداوند در دل من قرار داده بود.

12. من او را از اعماق دل دوست داشتم.

13. من دوستداران خدیجه را نیز دوست می دارم.

14. هرگز خدای متعال همسری بهتر از خدیجه به من عطا نكرد.

15. نه، هرگز خداوند بهتر از خدیجه را به جای او جایگزین نكرد.

16. من كارفرمایی ندیدم كه نسبت به كارگزارانش از خدیجه بهتر و حق شناس تر باشد.

17. هیج ثروتی همانند مال خدیجه مرا سود نبخشید.

18. خداوند از میان زنان چهار بانو برگزید : مریم، آسیه، خدیجه و فاطمه.

19. خداوند علی، حسن، حسین، حمزه، جعفر، فاطمه، و خدیجه را بر جهانیان برگزید.

20. خطاب به عایشه: از خدیجه اینگونه سخن مگو، او نخستین بانویی بود كه به من ایمان آورد، او برای من فرزند آورد و تو محروم شدی.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بحار

تهیه : گروه دین و اندیشه _شکوری سایت تیبان[ چهارشنبه 19 مرداد 1390 ] [ 11:56 ق.ظ ] [ منتظران حضرت ] [ نظرات() ]

خدیجه(س) در چشم و زبان محمد(ص)

خدیجه(س) در چشم و زبان محمد(ص)

حضرت خدیجه(س)

از رسول اكرم(ص) احادیث فراوان در مناقب حضرت خدیجه(س) رسیده است، كه به گوشه ای از آنها اشاره می كنیم:

1. هر روز خداوند، چندین بار با وجود خدیجه بر فرشتگان مباهات می كند.

2. او به من ایمان آورد، هنگامی كه دیگران به من كفر می ورزیدند، او مرا تصدیق نمود، هنگامی كه دیگران انكار می كردند، او همة ثروتش را در اختیار من قرار داد هنگامی كه دیگران دریغ می ورزیدند. خداوند منّان از او به من فرزند عنایت كرد ولی دیگران را محروم ساخت.

3. بهترین بانوان عالمیان عبارتند از : مریم دخت عمران، آسیه دخت مزاحم، خدیجه دخت خویلد و فاطمه دخت محمد.

4. برترین بانوان بهشت عبارتند از: خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمد، مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم همسر فرعون.

5. چهار بانو هستند كه بانوی بانوان بهشتی اند و آنها عبارتند از: مریم، خدیجه، آسیه و فاطمه.

6. در میان بانوان عالم تنها چهار بانو به حد اعلای كمال رسیده اند و آنها عبارتند از : مریم ، خدیجه ، آسیه و فاطمه.

7. خدیجه پیش از همه بانوان عالم، به ایمان به خدا و رسول خدا سبقت گرفت.

نه، هرگز خداوند بهتر از خدیجه را به جای او جایگزین نكرد

8. دیگر كجا همانند خدیجه یافت می شود كه مرا تصدیق نمود، هنگامی كه دیگران تكذیب می كردند، و در پیشرفت دین خدا یار و مددكار من بود و ثروتش را در این راه هزینه كرد.

9. بهشت به چهار بانو مشتاق است و آنها عبارتند از : مریم، خدیجه، فاطمه و آسیه.

10. خدیجه بهترین امّهات مؤمنین و برترین آنها و بانوی بانوان عالمیان است.

11. محبت خدیجه را خداوند در دل من قرار داده بود.

12. من او را از اعماق دل دوست داشتم.

13. من دوستداران خدیجه را نیز دوست می دارم.

14. هرگز خدای متعال همسری بهتر از خدیجه به من عطا نكرد.

15. نه، هرگز خداوند بهتر از خدیجه را به جای او جایگزین نكرد.

16. من كارفرمایی ندیدم كه نسبت به كارگزارانش از خدیجه بهتر و حق شناس تر باشد.

17. هیج ثروتی همانند مال خدیجه مرا سود نبخشید.

18. خداوند از میان زنان چهار بانو برگزید : مریم، آسیه، خدیجه و فاطمه.

19. خداوند علی، حسن، حسین، حمزه، جعفر، فاطمه، و خدیجه را بر جهانیان برگزید.

20. خطاب به عایشه: از خدیجه اینگونه سخن مگو، او نخستین بانویی بود كه به من ایمان آورد، او برای من فرزند آورد و تو محروم شدی.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بحار

تهیه : گروه دین و اندیشه _شکوری سایت تیبان[ چهارشنبه 19 مرداد 1390 ] [ 11:56 ق.ظ ] [ منتظران حضرت ] [ نظرات() ]

سلام و مژده خدا به خدیجه(س)

سلام و مژده خدا به خدیجه(س)

حضرت خدیجه(س)

در روایات اسلامی در شأن و مقام ارجمند ام‌المؤمنین حضرت خدیجه کبری (سلام الله علیها) سخن فراوان با تعبیرات گوناگون به میان آمده است.

برای نمونه به چند تعبیر اشاره می‌شود:

1- پیامبر (صلی الله علیه واله) فرمود: جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای رسول خدا! این خدیجه است، هرگاه نزد تو آمد، بر او از سوی پروردگارش و از طرف من، سلام برسان: «و بشرها بیت فی الجنه من قصب لاصخب و لانصب»،«و او را به خانه‌ای از یک قطعه (از زبرجد) در بهشت که در آن رنج و ناآرامی نیست، مژده بده» (1)

2- پیامبر اکرم در تفسیر (آیه 27 مطففین) «عیناً یشرب بها المقربون؛ همان چشمه بهشتی که مقربان از آن می‌نوشند»

فرمود: «المقربون السابقون؛ رسول الله، و علی بن ابیطالب و الأئمه، و فاطمه بنت محمد؛»

«از مردان بسیاری به حد کمال رسیدند، و از زنان به درجه آخر کمال نرسیدند مگر چهار زن که عبارتند از: آسیه، مریم، خدیجه، فاطمه» (2)

و او را به خانه‌ای از یک قطعه (از زبرجد) در بهشت که در آن رنج و ناآرامی نیست، مژده بده

3- امیر مؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:

«سادات نساء العالمین اربع: خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد و آسیه بنت مزاحم و مریم بنت عمران؛»

«سرور بانوان دو جهان چهار بانو است که عبارتند از: خدیجه، فاطمه، آسیه و مریم» (3)

پیام این روایات این است که به رازهای عظمت مقام این بانوی ارجمند پی‌ببریم و شایستگی‌های او را بشناسیم و از او در مسیر تکامل به عنوان برترین الگو، پیروی کنیم.

خدیجه همسر رسول خدا در دنیا و آخرت

پیامبر (صلی الله علیه واله) فرمود:

«اشتاقت الجنه إلی أربع من النساء: مریم بنت عمران و آسیه بنت مزاحم زوجه فرعون و هی زوجه النبی، فی الجنه و خدیجه بنت خویلد زوجه النبی فی الدنیا و آلاخره و فاطمه بنت محمد» (4)

بهشت مشتاق چهار زن است: 1- مریم دختر عمران 2- آسیه دختر مزاحم- همسر فرعون، که همسر پیامبر در بهشت است. 3- خدیجه دختر خویلد همسر رسول خدا در دنیا و آخرت 4- فاطمه دختر محمد (صلی الله علیه واله)


منابع:

1- رک، محمدتقی، مجلسی، همان، ج 16، ص 8. (استفاده از CD جامع الاحادیث)

2- محمد ، محمدی اشتهاردی، ص 189.

3- رک، عبدالحمید، معتزلی، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی، قم بی¬نا، 1404 هجری قمری، ج 10، ص 266.

4- رک، محمدتقی، مجلسی، همان، ج 43، ص 54، 53. (استفاده از CD جامع‌الحادیث)

5- پژوهشکده فرهنگ و معارف، شهرزاد مهدوی ایزدی

تهیه: گروه دین و اندیشه_شکوری سایت تیبان[ چهارشنبه 19 مرداد 1390 ] [ 11:56 ق.ظ ] [ منتظران حضرت ] [ نظرات() ]

سلام و مژده خدا به خدیجه(س)

سلام و مژده خدا به خدیجه(س)

حضرت خدیجه(س)

در روایات اسلامی در شأن و مقام ارجمند ام‌المؤمنین حضرت خدیجه کبری (سلام الله علیها) سخن فراوان با تعبیرات گوناگون به میان آمده است.

برای نمونه به چند تعبیر اشاره می‌شود:

1- پیامبر (صلی الله علیه واله) فرمود: جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای رسول خدا! این خدیجه است، هرگاه نزد تو آمد، بر او از سوی پروردگارش و از طرف من، سلام برسان: «و بشرها بیت فی الجنه من قصب لاصخب و لانصب»،«و او را به خانه‌ای از یک قطعه (از زبرجد) در بهشت که در آن رنج و ناآرامی نیست، مژده بده» (1)

2- پیامبر اکرم در تفسیر (آیه 27 مطففین) «عیناً یشرب بها المقربون؛ همان چشمه بهشتی که مقربان از آن می‌نوشند»

فرمود: «المقربون السابقون؛ رسول الله، و علی بن ابیطالب و الأئمه، و فاطمه بنت محمد؛»

«از مردان بسیاری به حد کمال رسیدند، و از زنان به درجه آخر کمال نرسیدند مگر چهار زن که عبارتند از: آسیه، مریم، خدیجه، فاطمه» (2)

و او را به خانه‌ای از یک قطعه (از زبرجد) در بهشت که در آن رنج و ناآرامی نیست، مژده بده

3- امیر مؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:

«سادات نساء العالمین اربع: خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد و آسیه بنت مزاحم و مریم بنت عمران؛»

«سرور بانوان دو جهان چهار بانو است که عبارتند از: خدیجه، فاطمه، آسیه و مریم» (3)

پیام این روایات این است که به رازهای عظمت مقام این بانوی ارجمند پی‌ببریم و شایستگی‌های او را بشناسیم و از او در مسیر تکامل به عنوان برترین الگو، پیروی کنیم.

خدیجه همسر رسول خدا در دنیا و آخرت

پیامبر (صلی الله علیه واله) فرمود:

«اشتاقت الجنه إلی أربع من النساء: مریم بنت عمران و آسیه بنت مزاحم زوجه فرعون و هی زوجه النبی، فی الجنه و خدیجه بنت خویلد زوجه النبی فی الدنیا و آلاخره و فاطمه بنت محمد» (4)

بهشت مشتاق چهار زن است: 1- مریم دختر عمران 2- آسیه دختر مزاحم- همسر فرعون، که همسر پیامبر در بهشت است. 3- خدیجه دختر خویلد همسر رسول خدا در دنیا و آخرت 4- فاطمه دختر محمد (صلی الله علیه واله)


منابع:

1- رک، محمدتقی، مجلسی، همان، ج 16، ص 8. (استفاده از CD جامع الاحادیث)

2- محمد ، محمدی اشتهاردی، ص 189.

3- رک، عبدالحمید، معتزلی، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی، قم بی¬نا، 1404 هجری قمری، ج 10، ص 266.

4- رک، محمدتقی، مجلسی، همان، ج 43، ص 54، 53. (استفاده از CD جامع‌الحادیث)

5- پژوهشکده فرهنگ و معارف، شهرزاد مهدوی ایزدی

تهیه: گروه دین و اندیشه_شکوری سایت تیبان[ چهارشنبه 19 مرداد 1390 ] [ 11:56 ق.ظ ] [ منتظران حضرت ] [ نظرات() ]

سلام و مژده خدا به خدیجه(س)

سلام و مژده خدا به خدیجه(س)

حضرت خدیجه(س)

در روایات اسلامی در شأن و مقام ارجمند ام‌المؤمنین حضرت خدیجه کبری (سلام الله علیها) سخن فراوان با تعبیرات گوناگون به میان آمده است.

برای نمونه به چند تعبیر اشاره می‌شود:

1- پیامبر (صلی الله علیه واله) فرمود: جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای رسول خدا! این خدیجه است، هرگاه نزد تو آمد، بر او از سوی پروردگارش و از طرف من، سلام برسان: «و بشرها بیت فی الجنه من قصب لاصخب و لانصب»،«و او را به خانه‌ای از یک قطعه (از زبرجد) در بهشت که در آن رنج و ناآرامی نیست، مژده بده» (1)

2- پیامبر اکرم در تفسیر (آیه 27 مطففین) «عیناً یشرب بها المقربون؛ همان چشمه بهشتی که مقربان از آن می‌نوشند»

فرمود: «المقربون السابقون؛ رسول الله، و علی بن ابیطالب و الأئمه، و فاطمه بنت محمد؛»

«از مردان بسیاری به حد کمال رسیدند، و از زنان به درجه آخر کمال نرسیدند مگر چهار زن که عبارتند از: آسیه، مریم، خدیجه، فاطمه» (2)

و او را به خانه‌ای از یک قطعه (از زبرجد) در بهشت که در آن رنج و ناآرامی نیست، مژده بده

3- امیر مؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:

«سادات نساء العالمین اربع: خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد و آسیه بنت مزاحم و مریم بنت عمران؛»

«سرور بانوان دو جهان چهار بانو است که عبارتند از: خدیجه، فاطمه، آسیه و مریم» (3)

پیام این روایات این است که به رازهای عظمت مقام این بانوی ارجمند پی‌ببریم و شایستگی‌های او را بشناسیم و از او در مسیر تکامل به عنوان برترین الگو، پیروی کنیم.

خدیجه همسر رسول خدا در دنیا و آخرت

پیامبر (صلی الله علیه واله) فرمود:

«اشتاقت الجنه إلی أربع من النساء: مریم بنت عمران و آسیه بنت مزاحم زوجه فرعون و هی زوجه النبی، فی الجنه و خدیجه بنت خویلد زوجه النبی فی الدنیا و آلاخره و فاطمه بنت محمد» (4)

بهشت مشتاق چهار زن است: 1- مریم دختر عمران 2- آسیه دختر مزاحم- همسر فرعون، که همسر پیامبر در بهشت است. 3- خدیجه دختر خویلد همسر رسول خدا در دنیا و آخرت 4- فاطمه دختر محمد (صلی الله علیه واله)


منابع:

1- رک، محمدتقی، مجلسی، همان، ج 16، ص 8. (استفاده از CD جامع الاحادیث)

2- محمد ، محمدی اشتهاردی، ص 189.

3- رک، عبدالحمید، معتزلی، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی، قم بی¬نا، 1404 هجری قمری، ج 10، ص 266.

4- رک، محمدتقی، مجلسی، همان، ج 43، ص 54، 53. (استفاده از CD جامع‌الحادیث)

5- پژوهشکده فرهنگ و معارف، شهرزاد مهدوی ایزدی

تهیه: گروه دین و اندیشه_شکوری سایت تیبان[ چهارشنبه 19 مرداد 1390 ] [ 11:56 ق.ظ ] [ منتظران حضرت ] [ نظرات() ]

سلام و مژده خدا به خدیجه(س)

سلام و مژده خدا به خدیجه(س)

حضرت خدیجه(س)

در روایات اسلامی در شأن و مقام ارجمند ام‌المؤمنین حضرت خدیجه کبری (سلام الله علیها) سخن فراوان با تعبیرات گوناگون به میان آمده است.

برای نمونه به چند تعبیر اشاره می‌شود:

1- پیامبر (صلی الله علیه واله) فرمود: جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای رسول خدا! این خدیجه است، هرگاه نزد تو آمد، بر او از سوی پروردگارش و از طرف من، سلام برسان: «و بشرها بیت فی الجنه من قصب لاصخب و لانصب»،«و او را به خانه‌ای از یک قطعه (از زبرجد) در بهشت که در آن رنج و ناآرامی نیست، مژده بده» (1)

2- پیامبر اکرم در تفسیر (آیه 27 مطففین) «عیناً یشرب بها المقربون؛ همان چشمه بهشتی که مقربان از آن می‌نوشند»

فرمود: «المقربون السابقون؛ رسول الله، و علی بن ابیطالب و الأئمه، و فاطمه بنت محمد؛»

«از مردان بسیاری به حد کمال رسیدند، و از زنان به درجه آخر کمال نرسیدند مگر چهار زن که عبارتند از: آسیه، مریم، خدیجه، فاطمه» (2)

و او را به خانه‌ای از یک قطعه (از زبرجد) در بهشت که در آن رنج و ناآرامی نیست، مژده بده

3- امیر مؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:

«سادات نساء العالمین اربع: خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد و آسیه بنت مزاحم و مریم بنت عمران؛»

«سرور بانوان دو جهان چهار بانو است که عبارتند از: خدیجه، فاطمه، آسیه و مریم» (3)

پیام این روایات این است که به رازهای عظمت مقام این بانوی ارجمند پی‌ببریم و شایستگی‌های او را بشناسیم و از او در مسیر تکامل به عنوان برترین الگو، پیروی کنیم.

خدیجه همسر رسول خدا در دنیا و آخرت

پیامبر (صلی الله علیه واله) فرمود:

«اشتاقت الجنه إلی أربع من النساء: مریم بنت عمران و آسیه بنت مزاحم زوجه فرعون و هی زوجه النبی، فی الجنه و خدیجه بنت خویلد زوجه النبی فی الدنیا و آلاخره و فاطمه بنت محمد» (4)

بهشت مشتاق چهار زن است: 1- مریم دختر عمران 2- آسیه دختر مزاحم- همسر فرعون، که همسر پیامبر در بهشت است. 3- خدیجه دختر خویلد همسر رسول خدا در دنیا و آخرت 4- فاطمه دختر محمد (صلی الله علیه واله)


منابع:

1- رک، محمدتقی، مجلسی، همان، ج 16، ص 8. (استفاده از CD جامع الاحادیث)

2- محمد ، محمدی اشتهاردی، ص 189.

3- رک، عبدالحمید، معتزلی، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی، قم بی¬نا، 1404 هجری قمری، ج 10، ص 266.

4- رک، محمدتقی، مجلسی، همان، ج 43، ص 54، 53. (استفاده از CD جامع‌الحادیث)

5- پژوهشکده فرهنگ و معارف، شهرزاد مهدوی ایزدی

تهیه: گروه دین و اندیشه_شکوری سایت تیبان[ چهارشنبه 19 مرداد 1390 ] [ 11:56 ق.ظ ] [ منتظران حضرت ] [ نظرات() ]

مختصری از زندگینامه حضرت خدیجه همسر گرامى پیامبر.ص

زندگینامه خدیجه دختر خویلد همسر گرامى پیامبر اسلام (ص)


حضرت خدیجه دختر خویلد , زنى پاكدامن و عفیف بود و از بازرگانان قریش به حساب مى آمد.
وى به دنبال مرد امینى مى گشت كه زمام تجارت او را بر عهده بگیرد.
امانت دارى محمدبن عبداللّه(ص) در میان مردم شهرت داشت .
از ایـن رو, خدیجه به دنبال پیامبر(ص ) فرستاد و گفت : چیزى كه مرا شیفته تو كرده راستگویى , امانتدارى و اخلاق پسندیده تو است و من حاضرم دو برابر آنچه به دیگران مى دادم به تو بدهم و دو غلام خود را نیز همراه تو بفرستم كه در تمام مراحل فرمانبردار تو باشند.
نبى گرامى اسلام (ص ) نیز دعوت خدیجه را پذیرفتند و كاروان قریش به حركت درآمد.
سفر بازرگانى پرسودى بود.
پس از تجارت , كاروان به مكه بازگشت و پیامبر گزارش سفر را براى خدیجه تشریح كرد.
چـیـزى نـگذشت كه میسره غلام خدیجه نیز واردشد و آنچه را در این سفر دیده بود موبه مو براى مولایش تعریف كرد و گفت : امین در بصرى , به منظور استراحت , زیر سایه درختى نشست .
در آن هـنـگـام , چشم راهبى به امین افتاد و از من نام او را پرسید و سپس چنین گفت : این مرد, همان پیامبرى است كه در تورات و انجیل , درباره اوبشارت هاى فراوانى خوانده ام !.
حـضرت خدیجه  پس از این سخنان , علاقه مفرطى به حضرت محمد (ص), كه سرچشمه آن از معنویت وى سرچشمه مى گرفت , در خود احساس مى كند.
و پس از آن در عالم رویا مى بیند كه خورشید, بالاى مكه چرخ خورد و كم كم پایین آمد و در خانه او فرود آمد.
دخـتـر خـویلد, خوابش را براى عموزاده خود ورقه بن نوفل كه از دانایان عرب بود, نقل مى كند و عموزاده اش مى گوید: تو با مرد بزرگى ازدواج خواهى كرد كه شهرت او عالم گیر خواهدشد.
خـدیـجـه به این ازدواج تمایل پیدا مى كند, لذا نفیسه , دختر علیه را كه از زنان قریش و دوستان نزدیكش بود, مامور ابلاغ این پیام به محمدبن عبداللّه (ص) مى كند.
فرستاده خدیجه به پیامبر(ص ) مى گوید: محمد!.
چرا شبستان زندگى خود را با چراغ همسر روشن نمى كنى ؟.
هرگاه من تو را به زیبایى و ثروت , شرافت و عزت دعوت كنم مى پذیرى ؟.
پیغمبر فرمودند: منظورت كیست ؟.
نفیسه , خدیجه را معرفى مى كند.
پـیـغـمـبـر مى فرمایند: آیا خدیجه به این كار راضى مى شود, با این كه وضع زندگى من با او فرق زیادى دارد؟.
نفیسه مى گوید: اختیار او به دست من است و من او را حاضر مى كنم .
پس از آن , پیامبر اكرم (ص ) با عموهاى بزرگوار خود, جریان را در میان نهادند.
مجلس باشكوهى تشكیل و عقد نكاح پیغمبر و خدیجه جارى شد.
بـعـد از ازدواج آن دو, الفت , محبت و معنویتى میانشان پدیدآمد كه خدیجه تمام ثروت خود را در اختیار  حضرت محمد (ص) گذاشت .
آن گاه كه پیامبر به رسالت مبعوث شد, اولین زنى كه به محمد (ص) ایمان آورد, خدیجه بود.
خـدیـجـه بـه هـمـراه هـمـسـرش و على بن ابیطالب (ع ) به مسجدالحرام مى رفت و در آن جا به پیغمبراكرم (ص ) اقتدا مى كرد و با ایشان نمازمى خواند.
این حركت , نشانه شجاعت , راست قامتى و ایمان خدیجه است .
در چنان شرایطى كه تمام دشمنان اسلام علیه پیغمبر(ص ) قد برافراشته اند, او با یك دنیا تعبّد, به كنار كعبه مى آید و به نماز مى ایستد و عملاً با تمام بت ها و طاغوت ها مبارزه مى كند.
در زمـانـى كـه مـشـركین و كفار, با سخت ترین شكنجه ها تلاش مى كردند تا راه نفوذ اسلام را در سـطـح عربستان سد كنند و بارها در مسیرمسجدالحرام تا خانه , به پیامبر (ص) سنگ مى زدند,خدیجه گاه سپرى بود كه سنگ ها را بر جان مى خرید تا كمتر به دست و پاى پیغمبر آسیبى برسد.
حـضـرت خـدیـجه , علاوه بر همسرى رسول خدار, لیاقت مادرى فاطمه (س ) را دارد كه با عنوان ام الائمه , ارزش هاى شكل گرفته در زمان پیامبرى محمدبن عبداللّه (ص ) را تا انتهاى دنیا, حفظ و پاسدارى مى كند.
ارزش هـایـى كـه بـدون حـمـایـت خـدیـجه پدیدار نمى شد و آن بانوى گرامى , با دلدارى دادن هـمـسـرش , بذل تمامى ثروتش و با شجاعت و شهامتش , به پیامبر قدرتى مى داد كه با دلگرمى به ترویج اسلام بپردازد و از آزار دشمنان نهراسد.
ایـن واقـعـیت در سال دهم بعثت , عیان تر شد و آن زمانى بود كه خدیجه , پیامبر را تنها گذاشت , كوله بار سفر را بست و به سوى معشوق شتافت .
پـیـامبر گرامى اسلام (ص ) بعد از این واقعه , جنازه حضرت خدیجه را در مكانى به نام حجون , در مكه دفن كردند.
قـبـل از دفـن , خود به میان قبر رفتند و جنازه را در آن نهادند و با دست مبارك خود بر آن خاك ریختند.[ چهارشنبه 19 مرداد 1390 ] [ 11:53 ق.ظ ] [ منتظران حضرت ] [ نظرات() ]

مختصری از زندگینامه حضرت خدیجه همسر گرامى پیامبر.ص

زندگینامه خدیجه دختر خویلد همسر گرامى پیامبر اسلام (ص)


حضرت خدیجه دختر خویلد , زنى پاكدامن و عفیف بود و از بازرگانان قریش به حساب مى آمد.
وى به دنبال مرد امینى مى گشت كه زمام تجارت او را بر عهده بگیرد.
امانت دارى محمدبن عبداللّه(ص) در میان مردم شهرت داشت .
از ایـن رو, خدیجه به دنبال پیامبر(ص ) فرستاد و گفت : چیزى كه مرا شیفته تو كرده راستگویى , امانتدارى و اخلاق پسندیده تو است و من حاضرم دو برابر آنچه به دیگران مى دادم به تو بدهم و دو غلام خود را نیز همراه تو بفرستم كه در تمام مراحل فرمانبردار تو باشند.
نبى گرامى اسلام (ص ) نیز دعوت خدیجه را پذیرفتند و كاروان قریش به حركت درآمد.
سفر بازرگانى پرسودى بود.
پس از تجارت , كاروان به مكه بازگشت و پیامبر گزارش سفر را براى خدیجه تشریح كرد.
چـیـزى نـگذشت كه میسره غلام خدیجه نیز واردشد و آنچه را در این سفر دیده بود موبه مو براى مولایش تعریف كرد و گفت : امین در بصرى , به منظور استراحت , زیر سایه درختى نشست .
در آن هـنـگـام , چشم راهبى به امین افتاد و از من نام او را پرسید و سپس چنین گفت : این مرد, همان پیامبرى است كه در تورات و انجیل , درباره اوبشارت هاى فراوانى خوانده ام !.
حـضرت خدیجه  پس از این سخنان , علاقه مفرطى به حضرت محمد (ص), كه سرچشمه آن از معنویت وى سرچشمه مى گرفت , در خود احساس مى كند.
و پس از آن در عالم رویا مى بیند كه خورشید, بالاى مكه چرخ خورد و كم كم پایین آمد و در خانه او فرود آمد.
دخـتـر خـویلد, خوابش را براى عموزاده خود ورقه بن نوفل كه از دانایان عرب بود, نقل مى كند و عموزاده اش مى گوید: تو با مرد بزرگى ازدواج خواهى كرد كه شهرت او عالم گیر خواهدشد.
خـدیـجـه به این ازدواج تمایل پیدا مى كند, لذا نفیسه , دختر علیه را كه از زنان قریش و دوستان نزدیكش بود, مامور ابلاغ این پیام به محمدبن عبداللّه (ص) مى كند.
فرستاده خدیجه به پیامبر(ص ) مى گوید: محمد!.
چرا شبستان زندگى خود را با چراغ همسر روشن نمى كنى ؟.
هرگاه من تو را به زیبایى و ثروت , شرافت و عزت دعوت كنم مى پذیرى ؟.
پیغمبر فرمودند: منظورت كیست ؟.
نفیسه , خدیجه را معرفى مى كند.
پـیـغـمـبـر مى فرمایند: آیا خدیجه به این كار راضى مى شود, با این كه وضع زندگى من با او فرق زیادى دارد؟.
نفیسه مى گوید: اختیار او به دست من است و من او را حاضر مى كنم .
پس از آن , پیامبر اكرم (ص ) با عموهاى بزرگوار خود, جریان را در میان نهادند.
مجلس باشكوهى تشكیل و عقد نكاح پیغمبر و خدیجه جارى شد.
بـعـد از ازدواج آن دو, الفت , محبت و معنویتى میانشان پدیدآمد كه خدیجه تمام ثروت خود را در اختیار  حضرت محمد (ص) گذاشت .
آن گاه كه پیامبر به رسالت مبعوث شد, اولین زنى كه به محمد (ص) ایمان آورد, خدیجه بود.
خـدیـجـه بـه هـمـراه هـمـسـرش و على بن ابیطالب (ع ) به مسجدالحرام مى رفت و در آن جا به پیغمبراكرم (ص ) اقتدا مى كرد و با ایشان نمازمى خواند.
این حركت , نشانه شجاعت , راست قامتى و ایمان خدیجه است .
در چنان شرایطى كه تمام دشمنان اسلام علیه پیغمبر(ص ) قد برافراشته اند, او با یك دنیا تعبّد, به كنار كعبه مى آید و به نماز مى ایستد و عملاً با تمام بت ها و طاغوت ها مبارزه مى كند.
در زمـانـى كـه مـشـركین و كفار, با سخت ترین شكنجه ها تلاش مى كردند تا راه نفوذ اسلام را در سـطـح عربستان سد كنند و بارها در مسیرمسجدالحرام تا خانه , به پیامبر (ص) سنگ مى زدند,خدیجه گاه سپرى بود كه سنگ ها را بر جان مى خرید تا كمتر به دست و پاى پیغمبر آسیبى برسد.
حـضـرت خـدیـجه , علاوه بر همسرى رسول خدار, لیاقت مادرى فاطمه (س ) را دارد كه با عنوان ام الائمه , ارزش هاى شكل گرفته در زمان پیامبرى محمدبن عبداللّه (ص ) را تا انتهاى دنیا, حفظ و پاسدارى مى كند.
ارزش هـایـى كـه بـدون حـمـایـت خـدیـجه پدیدار نمى شد و آن بانوى گرامى , با دلدارى دادن هـمـسـرش , بذل تمامى ثروتش و با شجاعت و شهامتش , به پیامبر قدرتى مى داد كه با دلگرمى به ترویج اسلام بپردازد و از آزار دشمنان نهراسد.
ایـن واقـعـیت در سال دهم بعثت , عیان تر شد و آن زمانى بود كه خدیجه , پیامبر را تنها گذاشت , كوله بار سفر را بست و به سوى معشوق شتافت .
پـیـامبر گرامى اسلام (ص ) بعد از این واقعه , جنازه حضرت خدیجه را در مكانى به نام حجون , در مكه دفن كردند.
قـبـل از دفـن , خود به میان قبر رفتند و جنازه را در آن نهادند و با دست مبارك خود بر آن خاك ریختند.

طبقه بندی: حضرت خدیجه(س)،
[ چهارشنبه 19 مرداد 1390 ] [ 11:53 ق.ظ ] [ منتظران حضرت ] [ نظرات() ]

.: تعداد کل صفحات 7 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic