به نام خدا

موضوع: آفات

یامبر خدا صلی الله علیه وآله: سرکشی آفت شجاعت، تفاخر آفت شرافت (فامیلی)، منّت آفت گشاده دستی، خودپسندی آفت زیبایی، دروغ آفت سخن، فراموشی آفت دانش، سفاهت آفت بردباری، اسراف آفت بخشش و هوس آفت دین‏داری است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: سه چیز آفت دین‏داری (مردم) است: دانشمند بدکار، پیشوای ستمکار و تلاشگر نادان.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: فراموشی، آفت دانش است و بازگو کردن و در میان گذاشتن و سپردن آن به نااهل، موجب تلف آن می‏گردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر چیزی آفتی دارد که آن را فاسد می‏کند و آفت این دین (اسلام) والیان بد است.

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

بهشتیان