منتظران حضرت

اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه

صدقه (بخش اول)

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: (صدقه را) از آنچه خداوند آغاز کرده، شروع کنید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: صدقه با هر مالی (به ناحق) مخلوط شود، نابودش می‏کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: صدقه آتش خشم پروردگار را فرو نشاند و مرگ بد را دفع می‏نماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: صدقه، حرارت قبور صدقه دهندگان را خاموش می‏کند. و روز قیامت، صدقه سایبان مؤمن

 است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مرد در سایه صدقه‏اش (آسوده) است تا بین مردم حکم شود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: صدقه، گناه را خاموش می‏کند چنانچه آب، آتش را خاموش می‏کند.

هر کار نیکی صدقه است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: لبخند تو بر روی برادرت، صدقه است و امر به معروف و نهی از منکر تو صدقه است و

 هدایت شخص گمراه، صدقه است و کنار زدن سنگ و خار و استخوان از راه برای تو صدقه است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر کار نیکی صدقه است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر کار نیکی را نسبت به ثروتمند یا فقیر انجام بدهی، صدقه است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: سلام کردن بر مردم با چهره گشوده، صدقه است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از جمله صدقه این است که مرد، دانش‏آموزد و بدان عمل کند و به دیگری بیاموزد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: صدقه دادن، بر هر مسلمانی لازم است؛ ولی اگر چیزی (برای صدقه دادن) نیابد، باید کار

 کند تا هم خود سود ببرد و هم صدقه بدهد؛ اگر قادر (به کار کردن) نبود، حاجت‏مند را یاری رساند؛ اگر این کار را نیز

 انجام نداد، امر به معروف و نیکی نماید؛ و اگر این کار را نیز انجام نداد، از بدی بازدارد (و نهی از منکر کند)؛ زیرا همین

 برای او صدقه محسوب می‏گردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر چه به همسرت اطعام کنی، صدقه است؛ هر چه به فرزندت اطعام کنی، صدقه است؛ هر

 چه به خدمت‏گزارت اطعام کنی، صدقه است؛ و هر چه به خودت اطعام کنی، صدقه است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر کار نیکی، صدقه است. و آنچه مسلمان برای خود و خانواده‏اش انفاق می‏نماید، صدقه

 است. و هر چه مسلمان نسبت به آبرویش وفاداری کند، برای او به عنوان صدقه ثبت می‏گردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هزینه کردن مرد بر خاندانش، صدقه محسوب می‏گردد.

بهترین صدقه

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین صدقه آن است که از روی بی‏نیازی انجام شود و دست بالا (و دهنده) بهتر از دست

 پایین (و گیرنده) است و صدقه دادن را از خانواده خویش آغاز کن.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین صدقه، دانش‏آموزی مرد مسلمان سپس تعلیم آن به برادر مسلمانش است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین صدقه زبان، شفاعتی است که به وسیله آن، اسیر را آزاد سازی، از ریختن خون

 جلوگیری کنی، به برادر دینی‏ات نیکی و احسان برسانی و بدی را از او دور نمایی.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین صدقه، نگهداری زبان است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین صدقه، صدقه زبان (و سخن نیکو) است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین صدقه آن است که در حال سلامتی و تنگدستی، آن گاه که به ثروت امیدوار و از فقر

 بیمناکی، صدقه بدهی. نه این که بگذاری تا جان به گلو برسد و در آن وقت بگویی: این مال فلانی و این مال فلانی؛ زیرا در

 این هنگام آنها مال فلانی (ورثه) شده است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین صدقه، آشتی میان مردم است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین صدقه آن است که آن را به خویشاوندی که با تو قهر است، بدهی.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین صدقه آن است که صدقه دهنده (بعد از آن) بی‏نیاز بماند. و دست دهنده بهتر از دست

 گیرنده است. و صدقه دادن را از عائله خود آغاز کن.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین صدقه آن است که از روی بی‏نیازی باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هیچ صدقه مردم، بهتر از نشر دانش نیست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: صدقه‏ای بهتر از یاد خدای تعالی نیست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: صدقه‏ای بهتر از سخن (نیکو) نیست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: نزد خداوند صدقه‏ای محبوب‏تر از سخن حق نیست.

درمان کردن با صدقه

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بیمارانتان را با صدقه درمان کنید؛ زیرا صدقه، بیماری‏ها و پیشامدها را از شما دفع می‏نماید.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic