منتظران حضرت

اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه

سلام کردن

تشویق به سلام کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: سلام، نامی از نام‏های الهی است که خداوند آن را در زمین قرار داده است. پس، آشکارا به یکدیگر سلام کنید؛ زیرا هرگاه مرد مسلمان به قومی گذر کند و بر آنان سلام دهد؛ اگر جواب دهند، یک درجه بر آنان به خاطر یادآوری سلام (نام خدا) برتری دارد ولی اگر جواب ندهند، آن (خدایی) که از آنان بهتر و پاکیزه‏تر است جوابش را می‏دهد.

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: به همدیگر آشکارا سلام کنید تا رشته دوستی شما استوار گردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: سلام را آشکار کنید تا در سلامت و امان باشید.

تحیت مسلمانان

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: سلام، تحیتی برای ملت ما (مسلمانان) و امانی برای اهل ذمه ما (از پیروان ادیان دیگر) است.

کمال تحیت گفتن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: کمال سلام کردن به دست دادن است.

پیشدستی کردن در سلام

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آن که اول سلام می‏دهد، از تکبر به دور است.

سلام کردن قبل از شروع سخن است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: سلام (باید) پیش از سؤال باشد؛ هر که پیش از سلام، سؤال کرد، جوابش ندهید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که پیش از سلام کردن سخن آغاز کرد، جوابش را ندهید.

جواب سلام واجب است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: جواب سلام را رد کنید؛ دیده را (از نامحرم) بپوشانید؛ و سخن نیکو بگویید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: سلام دادن مستحب است ولی جواب سلام، واجب است.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات