منتظران حضرت

اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه

دعا (بخش سوم)

دعاهایی که مستجاب می شود

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دعای مؤمن مبتلا و گرفتار را غنیمت شمارید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از نفرین مظلوم بپرهیزید، هر چند از کافری باشد؛ زیرا میان او و خدای عزّوجلّ مانعی وجود ندارد (و دعایش زود به اجابت می‏رسد).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: پروردگار تو عزّوجلّ دعای سه کس را اجابت نمی‏کند: مردی که در خانه ویران ساکن شود؛ مردی که بر سر راه، منزل گزیند؛ و مردی که حیوان خود را رها کند سپس از خدا بخواهد که آن را نگه‏دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند دعای سه کس را رد نمی‏کند: آن که بسیار خدا را یاد کند، ستمدیده و پیشوای دادگر.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: در سه مورد درخواست بنده رد نمی‏شود: مردی که در بیابانی که جز خداوند هیچ کس او را نمی‏بیند، نماز بپا دارد؛ مردی که (در جنگ،) یارانش فرار کنند و او استوار بماند؛ و مردی که آخر شب برای عبادت برخیزد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند عزّوجلّ دعای سه نفر را اجابت نمی‏کند: مردی که زن بداخلاق دارد ولی او را طلاق نمی‏دهد؛ مردی که مالی پیش دیگری دارد ولی بر آن شاهد نمی‏گیرد؛ و مردی که مال خود را به سفیه بسپارد در حالی که خداوند عزّوجلّ فرموده است: اموالتان را به سفیهان نسپارید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند بر خود لازم کرده است که دعای سه نفر را رد نکند: روزه‏دار، تا زمانی که افطار کند؛ ستمدیده، تا زمانی که یاری شود؛ و مسافر، تا زمانی که بازگردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دعای سه نفر بدون شک پذیرفته می‏شود: دعای ستمدیده، دعای مسافر و نفرین پدر بر فرزند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند بر خود لازم کرده است که دعای ستم‏دیده‏ای را که او نیز نسبت به دیگری ستم روا داشته، نپذیرد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: پنج دعاست که مستجاب می‏شود: دعای مظلوم تا یاری شود؛ دعای حاجی تا بازگردد؛ دعای سرباز تا به اقامتگاه خود برسد؛ دعای مریض تا بهبود یابد؛ و دعای برادری برای برادرش در غیاب او. و دعای آخری از همه دعاها زودتر مستجاب می‏گردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دعایی که برادر برای برادرش در پشت سر می‏کند، رد نمی‏شود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دعای کسی که به او نیکی شده، برای نیکی کننده رد نمی‏شود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دعای مرد مسلمان برای برادرش در پشت سر پذیرفته می‏شود؛ بالای سر او فرشته‏ای موکل است که هر گاه دعای خیری برای برادرش بکند، فرشته می‏گوید: آمین و برای تو نیز مانند همان باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دعای پدر برای فرزندش، مانند دعای پیامبر برای امتش است (پذیرفته می‏شود).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دعای ستمدیده پذیرفته می‏شود هر چند بدکار باشد؛ چون بدی او به خودش بازمی‏گردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دو دعا است که بین آن دو و خداوند پرده‏ای وجود ندارد: دعای ستمدیده و دعای برادر پشت سر برادرش.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از بیماران عیادت کنید و از ایشان بخواهید که برایتان دعا کنند؛ زیرا دعای بیمار، مستجاب و گناهش آمرزیده است.

دعاهای پیامبر(ص)

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدایا! بیشترین روزی‏ات را بر من (روزی مرا)، هنگام پیری و پایان عمرم قرار بده.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدایا! آنچنان مرا از خود بترسان که گویا تو را می‏بینم و به وسیله تقوایت (پرهیزکاری‏ات) سعادتمندم کن و به نافرمانی‏ات بدبختم نکن و قضایت را برایم خیر و قدر خود را برایم مبارک گردان تا این که تقدیم آنچه برایم مؤخر کردی و تاخیر آنچه برایم مقدم داشتی را دوست نداشته باشم. و بی‏نیازی مرا در روحم قرار ده.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدایا مرا از جمله کسانی قرار ده که وقتی نیکی کنند، خوشحال می‏شوند و آن گاه که بدی کنند آمرزش می‏طلبند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدایا در همه امور، ما را عاقبت به خیر گردان و از خواری دنیا و عذاب آخرت نجاتمان ده.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدایا! مرا در حالات ایستاده و نشسته و خوابیده به برکت اسلام حفظ کن و دشمن شاد و حسود قرار نده. خدایا! هر نیکی را که گنجینه‏اش در اختیار توست، از تو مسئلت می‏کنم و از هر شری که گنجینه‏اش در تحت سلطه توست، به تو پناه می‏برم.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدایا! مرا فقیر زنده بدار و فقیر بمیران و در بین فقیران محشور فرما و بدترین بدبختان کسی است که فقر دنیا و عذاب آخرت را یکجا دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدایا! میان ما را اصلاح کن و دلهایمان را به همدیگر مهربان گردان و ما را به راههای امن و آرام هدایت فرما و از تاریکی‏ها به سوی روشنایی رهایی بخش و از زشتی‏های آشکار و نهان دور ساز. خدایا! گوشها، چشم‏ها، دلها، زن‏ها و فرزندان ما را مبارک گردان و توبه ما را بپذیر که هر آینه تو توبه‏پذیر و مهربانی.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدایا! چشمان اشک باری به من عطا کن که دل را به وسیله ریزش اشکهای ترس تو شفا دهد پیش از آن که این اشکها خون و دندانها، پاره آتش گردند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدایا! دینداری ام را اصلاح کن که کارم را از خطا و گناه حفظ می‏کند و کار دنیایم را اصلاح کن که زندگی من در آن است و امر آخرتم را اصلاح کن که بازگشتم در آن است. زندگی را مایه افزایش نیکی‏ها و مرگ را مایه آسایش از همه بدی‏ها برای من قرار بده.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدایا مرا بر تحمل فشار و سختی مرگ و حالت احتضار، یاری فرما.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدایا! از ترس خود آنقدر که میان ما و گناهان فاصله اندازد و از اطاعت خود آنقدری که ما را به بهشت رساند و از یقین خود آنقدری که مصیبت‏های دنیا را بر ما آسان سازد نصیبمان کن و ما را تا زمانی که زنده نگه داشتی، از گوش و چشم و قدرت بهره‏مند کن و آن را وارث ما قرار ده (تا آخر عمر برایمان نگهدار) و انتقام ما را از ستمگران بگیر و ما را بر دشمنان پیروز کن و مصیبت ما را در دینمان قرار نده و دنیا را بزرگترین اندوه و نهایت دانشمان قرار نده و کسی را که بر ما رحم نکند بر ما مسلط نگردان.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدایا من ازتو هدایت، تقوا، عفت و بی‏نیازی خواستارم.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدایا! من از تو سلامتی همراه ایمان، ایمان همراه با نیک‏خویی و توفیقی که رستگاری در پی دارد، مسئلت می‏کنم.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدایا! سحرخیزی امت مرا مبارک گردان.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدایا! تو را به علم غیب و قدرت بر آفرینش هستی سوگند! مادامی که زندگی را برایم سودمند می‏دانی، مرا زنده بدار و آن گاه که مرگ را برایم نیکو می‏دانی، مرا بمیران، خدایا! ترس تو را در آشکار و نهان، کلمه اخلاص را در حال خشنودی و خشم و اعتدال را در فقر و توانگری، از تو خواستارم.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدایا! پروردگارا! در دنیا و آخرت، نیکی عطایمان فرما و از عذاب جهنم محفوظمان بدار.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدایا! بر (روزی) ما بیفزا و از (روزی) ما کم نکن، ما را گرامی دار و خوار نساز، به ما عطا کن و محروم نساز، ما را برتری ده و کسی را بر ما برتری نده و ما را خشنود ساز و از ما خشنود باش.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدایا! هم چنان که مرا نیکو آفریدی، اخلاق مرا نیز نیکو گردان.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدایا! لحظه‏ای مرا به خودم وامگذار و چیزهای خوبی که به من عطا فرمودی، از من نگیر.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدایا! هر کس عهده دار کار امت من گردید و بر آنان سخت گرفت، تو نیز بر او سخت بگیر و هر کس عهده دار امت من گردید و با آنان مدارا نمود، تو نیز با او مدارا نما.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بگو خدایا! باطن مرا از ظاهرم بهتر و ظاهرم را شایسته گردان. خدایا! از چیزهای شایسته‏ای که به مردم عطا می‏کنی از قبیل مال، زن و فرزند، به من نیز عطا فرما غیر از آنچه که گمراه و گمراه‏کننده است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بگو خدایا! آن چنان نفس مطمئنی از تو می‏خواهم که به دیدار تو ایمان داشته باشد، به قضای تو خشنود باشد؛ و به عطای تو قانع گردد.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic