منتظران حضرت

اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه

بخش اول

خوبی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: القا و دیکته نمودن نیکی بهتر از خاموشی است ولی خاموشی از دیکته کردن بدی بهتر است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که را خداوند خیری داد، باید اثرش نمایان گردد.

معنای خوبی در موارد مختلف

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین ازدواج آن است که مراسمش سبک‏تر باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین ذکرها، آن است که پنهان باشد و بهترین روزی‏ها، آن است که کافی باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین روزی‏ها، آن است که برای هر روز، کافی باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین دوستان و همراهان، چهار نفری؛ بهترین طلایه‏داران (و پیش قراولان)، چهارصد نفری؛ و بهترین لشکریان، چهار هزار نفری هستند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین توشه، تقوا و بهترین چیزی که به قلب القا می‏شود، یقین است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین شهادت‏ها، شهادتی است که پیش از پرسش، صاحبش آن را ادا کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین گواهان، کسی است که پیش از پرسش، گواهی دهد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین مهریه‏ها، سبک‏ترین آنهاست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین صدقه آن است که صدقه دهنده (بعد از آن) بی‏نیاز بماند. و دست دهنده بهتر از دست گیرنده است. و صدقه دادن را از عائله خود آغاز کن.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین صدقه آن است که از روی بی‏نیازی باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین عبادت‏ها، پنهان‏ترین آنهاست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین کارها، جدایی از دنیاست در حالی که زبانت به ذکر خدا مشغول باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین کارها، آن است که سود برساند و بهترین هدایت‏ها، آن است که پیروی گردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین درآمدها، آن است که از دسترنج کارگر حاصل شود در صورتی که کار صاف و دقیق انجام دهد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین مجالس، وسیع‏ترین آنهاست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین مسلمانان، کسی است که مسلمانان از دست و زبانش در آسایش باشند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین خانه‏های مسلمانان، خانه‏ای است که در آن یتیم، نوازش می‏شود و بدترین خانه‏های مسلمانان، خانه‏ای است که با یتیم بدرفتاری می‏شود. من و کفیل یتیم در بهشت (مانند دو انگشت) همراه یکدیگر هستیم.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین دین‏داری شما، پارسایی است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین (روشهای) دین‏داری شما، آسان‏ترین آنهاست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین جوانان شما، کسی است که شبیه پیران رفتار نماید و بدترین پیران شما، کسی است شبیه جوانان رفتار نماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین صف‏های مردان، صف اول و بدترینش، صف آخر است و بدترین صف‏های زنان، صف اول و بهترینش، صف آخر است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین عطر مردان، آن است که بویش آشکار و رنگش نهان باشد ولی بهترین عطر زنان، آن است که رنگش آشکار و بویش نهان باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین شما، کسی است که نسبت به دنیا بی‏اعتناتر و نسبت به آخرت راغب‏تر باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از میان شما اسلام آن کس بهتر است که اخلاقش نیکوتر است در صورتی که (در کار دین) دانا باشد.

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: بهترین شما، کسی است که از خاندانش دفاع نماید، مادامی که به گناه نیفتد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین شما، سودمندترین شما برای خاندانش است و من بهترین شما برای خاندانم هستم. جز شخص کریم، زنان را گرامی نمی‏دارد و جز شخص پلید، آنها را خوار نمی‏کنند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین شما، کسی است که نسبت به زنان نیکوتر باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین شما، کسی است که نسبت به زنان و دخترانش نیکوتر باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین شما، کسی است که قرآن را بیاموزد و آن را به دیگری یاد دهد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین شما، کسی است که آخرتش را به خاطر دنیایش، و دنیایش را به خاطر آخرتش رها نکند، و نیز سربار مردم نباشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین شما، کسی است که به خیرش امید و از شرّش امان باشد. و بدترین شما، کسی است که نه به خیرش امید و نه از شرّش امان باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین سرگرمی مرد مؤمن، شناگری، و بهترین سرگرمی زن، نخ‏ریسی است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین چیزی که به مرد مؤمن عطا شده، اخلاق خوش است و بدترین چیزی که به مرد داده شده، قلب (و سیرت) بد در صورت زیباست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین چیزی که بر قلب القا می‏شود، یقین است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین چیزهایی که انسان بعد از خود به جای می‏گذارد، سه چیز است: فرزند صالحی که همواره برای او دعا کند؛ صدقه جاریه‏ای که پاداش آن همواره برای او می‏رسد؛ و دانشی که همواره بعد از او از آن بهره‏مند شوند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین مساجد زنان، کنج خانه‏شان است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین زنان امت من، آنهایی هستند که چهره زیباتر و مهر کمتر دارند.

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: بهترین زنان شما، زن عفیف و خدمت‏گزار است؛ یعنی در ناموس خود پاکدامن و نسبت به شوهرش خدمت‏گزار است.

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: بهترین زنان شما، آن است که فرزند بسیار آورد، مهربان باشد و شریک و مطیع شوهر باشد اگر از خدا بترسند.

و بدترین زنان شما، آنهایی هستند که آرایش و زینت‏هایشان را آشکار کنند و متکبر و منافق باشند و از آنها جز به اندازه کلاغی که خط سفید به گردن دارد به بهشت نمی‏روند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین زنان، آنهایی هستند که مهرشان کمتر باشد.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات